Pravidla

Při připojení na herní severy hráč automaticky souhlasí se všemi níže uvedenými pravidly, podmínky a výhrady, taktéž se zavazuje k tomu, že je bude dodržovat.

Všeobecné herní podmínky a pravidla

➥ Náš Admin tým si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu pravidel
Admin tým neručí a nenahrazuje škody zapříčené nedodržováním zde sepsaných pravidel
Všechen herní obsah, včetně herních peněz, herních účtů, herních předmětů a postavených bloků vlastní náš server a hráč nemá nárok na jejich vrácení nebo odškodnění
➥ Za porušení pravidel bude hráč potrestán

Chyby ve hře:

➥Hráč je povinen neprodleně nahlásit chyby ve hře Admin týmu

● Chyby, které vás zvýhodní před ostatníma

● Chyby, díky kterým můžete duplikovat předměty

● Chyby, díky kterým můžete postupovat v mcmmo rychleji

● Chyby v pluginech

● Chyby, díky kterým můžete získat peníze

Jakékoliv nestardatní chování ve hře

❗ Úmyslné využívání a zneužívání chyb povede k permanentnímu banu  ❗

Pravidla:

Zákaz stavby rozsáhlých a zetěžujících automatických redstone obvodů (rozsáhlé elikárny, farmy, stroje, apod.)
➥ Je zakázáno využívat chyb ve hře nebo na serveru k proniknutí do cizích frakcích
➥ Je zakázáno vlastnit /sethome v cizí frakci
➥ Je zakázáno stavět vlastní nether-portály
V případě neaktivity hráčů ve frakci delší jak 30 dnů si vyhrazujeme právo na zrušení frakce a smazání frakčního sídla
➥ Hráči mají zakázáno stavět nelegální nebo nevhodné symboly a znaky

Chat:

➥ Je zakázáno vydávat se za člena Admin týmu.
➥ Je zakázáno spamovat* (globální chat./msg a jiné příkazy)
➥ Je zakázáno žádat admin tým o herní předměty, peníze, VIP a jiné výhody
➥ Taktéž je zakázaná úmyslná reklama na cizí servery, stránky apod. (jak v globálním chatu, tak v jiných chatech)
Název frakce nesmí obsahovat sprosté a vulgární výrazy nebo jiné xenofobní, rasistické nebo diskriminační výrazy
➥ Je zakázáno urážet ostatní hráče, používat sprostá slova nebo jiné vulgarismy v globálním chatu. Na serveru funguje cenzura nadávek, pokud se budete snažit jí obejít, obdržíte mute

* spam – neustálé opakování/psaní stejného výrazu/textu

* globální chat – veřejný chat,který vidí všichni

Herní účty:

➥ Poskytovatel je oprávněn v případě poškozování herního serveru nebo porušování pravidel, zamezit uživateli v přístupu na herní servery. (včetně smazání účtu)
➥ Je zakázáno vlastnit více jak 1 účet/IP, tohle pravidlo neplatí v případě sdílení IP adresy s členem rodiny apod.
➥ Pokud hráč vlastníci originální hru využije možnost změnění nicku, nemá nárok na převedení zakoupených výhod
➥ Taktéž je zakázáno půjčovat herní účet
➥ Je zakázáno komukoliv sdělovat Vaše přístupové heslo k účtu
➥ Je přísně zakázené prodávat nebo kupovat herní účet výměnou za herní nebo reálný zisk
➥ Je zakázané obcházet herní ban jakýmkoliv způsobem (např. vytvoření nového účtu)
➥ Je přísně zakázáno připojovat se na cizí účet
➥ Jakýkoliv převod speciálních výhod, herních skillů, levelů není možný
➥ Je zakázáno používat nickname, který obsahuje sprosté a vulgární výrazy nebo jiné xenofobní, rasistické nebo diskriminační výrazy

➥ Sdílení herního účtu s dalším hráčem je zakázané.

* nickname-jméno hráče

Zakoupení herních výhod za reálné peníze:

➥ Premium výhody (Velmistr, Rytíř, Premium apod.) není možné převést na jiný účet
➥ Vyhrazujeme si právo odebrat zakoupené výhody v případě poškozování herního serveru, porušování pravidel, apod.
➥ Peníze nelze vymáhat zpět, takže vám nebudou vráceny

Souboj:

➥ Je zakázané odpojovat se z boje, nebo jinak obcházet náš combat systém
➥ je zakázano útočit ze safezony na hráče, kteří se nachází mimo safezonu

Eventy:

➥ Platí pro ně mimo ostatních pravidel, pravidla specifická, která budou sepsaná pořadatelem eventů na našem forum

Módy a jiné programy:

➥ Na našem herním serveru je přísně zakázán cheating (X-ray,Kill-Aura,Autoheal apod.)
➥ Je zakázáno používat jakkýkoliv podpůrný nebo zvýhodňující program/mod
➥ Pokud si nejste jistý,jestli je daný mód povolený, můžete se obrátit na administrátora/cheathuntera
➥ Pokud používáte nějaký herní mód a admin tým vyhodnotí Vaše chování jako neobvyklé nebo zvýhodňující, může Vám být udělen herní ban nebo jiná penalizace

Povolené módy:

❗ TabbyChat

❗ Smart Cursor

❗ Chatbubbles

❗ Chat Log

❗ Reis MiniMap

❗ optifine

❗ Damage Indicator

❗ Status Effect

❗ Armor Status

❗ Minecraft forge

❗ Waypoint mod

❗ FastChat

Upozorňujeme, že pokud používáte módy přijímáte riziko a můžete být zabanováni

 

● Vedení PvPcraftu si vyhrazuje právo k potrestání hráče i v případě, že dané jednání není uvedeno a sepsáno zde v Pravidlech